PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
Vacature Vacature
Op dit moment is de predikantsplaats vacant.
Voor pastorale vragen kunt u bij een van de ouderlingen terecht.
 
Profielschets te beroepen predikant Profielschets te beroepen predikant
Profielschets predikant-pionier Hervormde Gemeente Siddeburen – Steendam - Tjuchem

De Hervormde gemeente Siddeburen – Steendam – Tjuchem is op zoek naar een samenbindende, missionair gedreven predikant. 
Wij hebben als gemeente het verlangen om te groeien in geloof en eenheid in Christus. De laatste jaren zijn we ons ook meer en meer bewust geworden van onze missionaire roeping in het dorp en hebben daarom het initiatief genomen om te gaan pionieren. We verlangen mensen met God en met elkaar te verbinden en het evangelie meer kenbaar maken in het dorp Siddeburen, juist daar waar men God nog niet kent.
We zoeken predikant die ons hierin wil voorgaan, iemand die zorgdraagt voor verkondiging en pastoraat, en voortrekker is in het pioniersproject ‘Siddeburen pioniert’.

Met het oog op wat de gemeente nodig heeft, zoeken we iemand die
 • ons helpt ons geloof handen en voeten te geven, omdat we geroepen zijn om leesbare brieven te zijn in onze omgeving, onder andere zoals dit tot uiting komt in het pioniersplan;
 • met liefde voor het pastoraat, samenbindend wil werken binnen de verschillende opvattingen in de gemeente;
 • dit doet vanuit de gereformeerde traditie en het besef dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen als middelaar, om ons te verzoenen met God;
 • zelf leeft in de overtuiging dat de verzoening, door het bloed van Jezus Christus, de basis van het geloof is en onmisbaar is in het leven en prediking en pastoraat;
 • bereid en in staat is, samen met de kerkenraad, het beleid - zoals dat beschreven is in het beleidsplan - vorm te geven;
Kortom, we zoeken een predikant die orthodox is en een evangelische inslag heeft.

Met het oog op het pionieren is belangrijk dat de predikant
 • gedreven door de Heilige Geest, naast mensen wil staan, ze door die Geest wil verbinden en uitdagen een levende relatie aan te gaan met Jezus Christus als antwoord op de vragen van hun leven;
 • de vaardigheden heeft om in contact te komen met mensen die niet (meer) naar de kerk gaan en het evangelie kan communiceren op manieren die aansluiten bij de leefwereld en cultuur van mensen;
 • mensen kan enthousiasmeren en passievol Gods woord kan uitdragen, als geestelijk voeding waar mensen van kunnen groeien en bloeien;door een open en luisterende houding met verschillende, niet-kerkelijke doelgroepen verbinding zoekt;
 • deel wil nemen aan niet-kerkelijke activiteiten om te integreren in het dorp Siddeburen.
 • op zichzelf kan reflecteren en in staat is zijn handelen daar op aan te passen;
 • een pro-actieve houding heeft binnen het pionierswerk, leiding kan geven aan het pioniersproject, het team met elkaar kan verbinden en de gemeente kan enthousiasmeren om actief deel te nemen aan activiteiten in het project.
 
De aanstelling betreft een functie van 0,8 fte (32 uur/week). Hiervan is 0,3 op projectbasis voor vier jaar, met een intentie om te verlengen met twee jaar.
De Hervormde Gemeente werkt voor wat betreft het pionieren samen met de IZB.
Van de predikant wordt verwacht dat hij in de pastorie van de Hervormde Gemeente Siddeburen komt wonen.
 

 
 
 

Vergadering beroepingscommissie
datum en tijdstip 26-08-2020 om 19:30 uur
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 31-08-2020 om 19.30 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 08-09-2020 om 19.30 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 13-09-2020 om 11.00 uur
meer details

 
Wat kan de kerk voor mij betekenen in deze coronacrisis?
Sinds de uitbraak van corona is de wereld ingrijpend veranderd.
Het  dagelijkse nieuws is er vol van. Overal krijg je te maken met maatregelen vanwege corona.
Veel mensen raken eenzaam, gespannen, bezorgd. U mogelijk ook.
Ons leven blijkt opnieuw zo kwetsbaar. De wereldwijde crisis roept vragen op over onze toekomst.
Waar gaat dit heen? Wat is eigenlijk de zin van het leven? Is er een God die alles leidt?
De vragen stapelen zich op en best mogelijk dat u ook met allerlei vragen zit, die uw leven onrustig maken.
 
Hoe vinden we rust in deze onrustige tijd? In onze diensten, die via Youtube beschikbaar zijn en
ook op zondag via de regionale omroep worden uitgezonden , komen voortdurend deze vragen aan de orde.
Niet dat we altijd pasklare antwoorden hebben, maar we mogen wel vanuit de Bijbel een richting wijzen naar houvast
en naar een toekomst, die vol hoop is. Door Jezus Christus is die hoop beschikbaar voor ieder die het zoekt.
Hij heeft zelf gezegd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. (Math. 11:28)
 
Mocht u door alles wat er gebeurt een keer (vrijblijvend) contact met iemand van de kerk,
iemand die wil luisteren naar uw verhaal of die u kan helpen met het zoeken naar zingeving,
neem dan gerust contact op.  Aarzel niet en blijf niet zitten met uw vragen.
Het hoort nu eenmaal bij onze roeping als kerk in deze tijd en in deze wereld om mensen te helpen
die op zoek zijn.

Ouderling van der Louw
Tel: 06-50206366

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.