PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
algemeen algemeen
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot deze kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dat geldt ook voor de Hervormde gemeente van Siddeburen.
Dit betekent dat u giften/bijdragen aan onze kerk van de Belasting kunt aftrekken.
Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden - zie www.belastingdienst.nl

Wilt u meer informatie over schenken aan de kerk dan kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters dhr.G.B.Blaauw, tel. 0596-541413 email :  gbblaauw@ziggo.nl


 
 
Belastingvoordeel berekenen Belastingvoordeel berekenen

http://pkn.schenkcalculator.nl


Met deze schenkcalculator kunt u het belastingvoordeel berekenen van een periodieke gift aan de hervormde gemeente van Siddeburen.
Een periodieke gif is een gift waarbij u minimaal 5 jaar lang jaarlijks hetzelfde bedrag schenkt.
Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte.
U krijgt daardoor meer geld terug dan bij een gewone gift.
In de folder " voor hetzelfde geld geeft u meer"  leest u meer over de voordelen en de voorwaarden van een periodieke gift.

 
 
folder "voor hetzelfde geld geeft u meer" folder "voor hetzelfde geld geeft u meer"

/uploads/klant59/files/folder-periodieke-gift(1).pdf

 
 
nalatenschap nalatenschap
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente.
Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen kunt u dit laten vastleggen in een testament.
U kunt zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede) erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat  uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen:
in de vorm van een legaat of door erfstelling.

Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag of bij name genoemd onroerend goed of voorwerp bv een schilderij.

Erfstelling
Bij erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente tot erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt betekent dat dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt zelf aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Meer informatie
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met uw notaris.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken met het college van kerkrentmeesters.
 
 

Vergadering beroepingscommissie
datum en tijdstip 26-08-2020 om 19:30 uur
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 31-08-2020 om 19.30 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 08-09-2020 om 19.30 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 13-09-2020 om 11.00 uur
meer details

 
Wat kan de kerk voor mij betekenen in deze coronacrisis?
Sinds de uitbraak van corona is de wereld ingrijpend veranderd.
Het  dagelijkse nieuws is er vol van. Overal krijg je te maken met maatregelen vanwege corona.
Veel mensen raken eenzaam, gespannen, bezorgd. U mogelijk ook.
Ons leven blijkt opnieuw zo kwetsbaar. De wereldwijde crisis roept vragen op over onze toekomst.
Waar gaat dit heen? Wat is eigenlijk de zin van het leven? Is er een God die alles leidt?
De vragen stapelen zich op en best mogelijk dat u ook met allerlei vragen zit, die uw leven onrustig maken.
 
Hoe vinden we rust in deze onrustige tijd? In onze diensten, die via Youtube beschikbaar zijn en
ook op zondag via de regionale omroep worden uitgezonden , komen voortdurend deze vragen aan de orde.
Niet dat we altijd pasklare antwoorden hebben, maar we mogen wel vanuit de Bijbel een richting wijzen naar houvast
en naar een toekomst, die vol hoop is. Door Jezus Christus is die hoop beschikbaar voor ieder die het zoekt.
Hij heeft zelf gezegd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. (Math. 11:28)
 
Mocht u door alles wat er gebeurt een keer (vrijblijvend) contact met iemand van de kerk,
iemand die wil luisteren naar uw verhaal of die u kan helpen met het zoeken naar zingeving,
neem dan gerust contact op.  Aarzel niet en blijf niet zitten met uw vragen.
Het hoort nu eenmaal bij onze roeping als kerk in deze tijd en in deze wereld om mensen te helpen
die op zoek zijn.

Ouderling van der Louw
Tel: 06-50206366

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.