PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
algemeen algemeen
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot deze kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dat geldt ook voor de Hervormde gemeente van Siddeburen.
Dit betekent dat u giften/bijdragen aan onze kerk van de Belasting kunt aftrekken.
Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden - zie www.belastingdienst.nl

Wilt u meer informatie over schenken aan de kerk dan kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters dhr.G.B.Blaauw, tel. 0596-541413 email :  gbblaauw@ziggo.nl


 
 
Belastingvoordeel berekenen Belastingvoordeel berekenen

http://pkn.schenkcalculator.nl


Met deze schenkcalculator kunt u het belastingvoordeel berekenen van een periodieke gift aan de hervormde gemeente van Siddeburen.
Een periodieke gif is een gift waarbij u minimaal 5 jaar lang jaarlijks hetzelfde bedrag schenkt.
Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte.
U krijgt daardoor meer geld terug dan bij een gewone gift.
In de folder " voor hetzelfde geld geeft u meer"  leest u meer over de voordelen en de voorwaarden van een periodieke gift.

 
 
folder "voor hetzelfde geld geeft u meer" folder "voor hetzelfde geld geeft u meer"

/uploads/klant59/files/folder-periodieke-gift(1).pdf

 
 
nalatenschap nalatenschap
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denkt u dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente.
Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen kunt u dit laten vastleggen in een testament.
U kunt zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede) erfgenaam benoemen.
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat  uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen:
in de vorm van een legaat of door erfstelling.

Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag of bij name genoemd onroerend goed of voorwerp bv een schilderij.

Erfstelling
Bij erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente tot erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt betekent dat dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap.
U kunt zelf aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Meer informatie
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met uw notaris.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken met het college van kerkrentmeesters.
 
 

Koffiedrinken na de dienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst in het Ufkenshuis
datum en tijdstip 17-07-2022 om 19:00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.