PKN
Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
 
Privacyverklaring AVG Privacyverklaring AVG
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de scriba van de Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem.
De kerkenraad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 
terug
 
 

Koffiedrinken na de dienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst in het Ufkenshuis
datum en tijdstip 17-07-2022 om 19:00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.